Föreningen

Hur komma i kontakt med föreningen?

Styrelsen har mailadress nybroemmabodafk@yahoo.se
Eller maila någon I styrelsen direct.
Se mailadresser till alla styrelsemedlemmar under fliken styrelse.

Samt en postadress som är
Nybro-Emmaboda fågelklubb
Upplandsgatan 2 c/o Edberg
38231 Nybro

Hur man blir medlem

Använd banggironr 448-2956 och uppge namn på dig själv och eventuella familjemedlemmar samt address.
Kostnad för enskild medlem är 80:-, ungdom (t.o.m. 18 år) 25:- samt familjemedlemmar totalt 10:- oavsett antal.

Ett exemplar av fågelbladet skickas till varje address 4 ggr per år.

Vidare har föreningen till försäljnning dekaler I diametrarna 5, 8 samt 13cm med klubbens symbol som kostar 3, 5 respective 10 kr.
Där fins också tygmärken till försäljning.

Vid beställning använd bankgironumret ovan och skriv vad betalningen avser.