Obsbok

Skriv ett nytt inlägg i obsboken

 
 
 
 
På grund av automatgenererade inlägg så tvingas vi för tillfället att godkänna alla inlägg innan de publiceras.
83 inlägg.
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 6 april, 2020 den 09:55:
Till er som av någon anledning har missat INFO FRÅN STYRELSEN på startsidan så är kvällens Ugglekväll i Nybro inställd.
Till er som av någon anledning har missat INFO FRÅN STYRELSEN på startsidan så är kvällens Ugglekväll i Nybro inställd.
Lars Lidberg Lars Lidberg skrev den 5 april, 2020 den 21:52:
I kväll 21:20 hörde jag en nattsträckande vattenrall. Det är sällan jag hört detta läte, pyyyrrrrl, ungefär!!! Klara och stilla aprilnätter kan man få höra flera roliga nattsträckande arter. Värt att gå ut en stund och lyssna!
I kväll 21:20 hörde jag en nattsträckande vattenrall. Det är sällan jag hört detta läte, pyyyrrrrl, ungefär!!! Klara och stilla aprilnätter kan man få höra flera roliga nattsträckande arter. Värt att gå ut en stund och lyssna!
Lars Lidberg Lars Lidberg skrev den 30 mars, 2020 den 13:32:
I dag hittade jag en sjungande brandkronad kungsfågel i Nybro. Desemålavägen, där bäcken rinner under vägen ca 50 m öster om den lilla parkeringsplatsen. Detta är på exakt samma plats som jag hittade en förra året. Nu har jag sett brandkronad tre år i rad på nästan samma plats. Eventuellt var det en häckning förra året. Kan man tala om en etablering av arten? Hur många brandkronade finns ute i skogarna? Alla de tre fynden har upptäckts mha lätet. Öva på lätet och hitta fler! På xeno canto finns bra inspelningar att lyssna på.
I dag hittade jag en sjungande brandkronad kungsfågel i Nybro. Desemålavägen, där bäcken rinner under vägen ca 50 m öster om den lilla parkeringsplatsen. Detta är på exakt samma plats som jag hittade en förra året. Nu har jag sett brandkronad tre år i rad på nästan samma plats. Eventuellt var det en häckning förra året. Kan man tala om en etablering av arten? Hur många brandkronade finns ute i skogarna? Alla de tre fynden har upptäckts mha lätet. Öva på lätet och hitta fler! På xeno canto finns bra inspelningar att lyssna på.
Åke Liljegren Åke Liljegren skrev den 5 mars, 2020 den 14:29:
Jippi! I dag flög tranor över Västeräng. Så härligt att höra dom högt på himlen.
Jippi! I dag flög tranor över Västeräng. Så härligt att höra dom högt på himlen.
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 10 februari, 2020 den 12:08:
2 gå-på-tips: söndagen 23 februari kl. 14.00 i Naturum i Västervik föreläser Ulrik Lötberg om Projekt Skräntärna. Lördagen 18 april kl. 09-18 är det Naturfotofestival i Bjursnäs bygdegård (nära Loverslund). Rekommenderas för alla som är intresserade av natur och/eller foto.
2 gå-på-tips: söndagen 23 februari kl. 14.00 i Naturum i Västervik föreläser Ulrik Lötberg om Projekt Skräntärna. Lördagen 18 april kl. 09-18 är det Naturfotofestival i Bjursnäs bygdegård (nära Loverslund). Rekommenderas för alla som är intresserade av natur och/eller foto.
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 16 januari, 2020 den 11:41:
Nu äntligen ska det bli av! Boka torsdag 23 januari, kl 18:30, Kulturhuset Kristallen i Nybro Nyfiken på livet under ytan med Johan Hammar och Oscar Nordahl Ljungbyåns Vattenråd i samverkan med Nybro Kommun och Kalmarmöten bjuder in till en öppen föreläsning om Livet under ytan. Prisbelönad naturfotograf Johan Hammar visar bilder och filmer från livet i Ljungbyån och andra sötvattenmiljöer. Oscar Nordahl, forskare på Linnéuniversitetet föreläser om fiskarnas hemliga liv. Maj 2019 utsågs Johan Hammar som Årets naturfotograf av Naturvårdsverket för att med sina bilder väcka nyfikenhet kring natur och miljöfrågor. Det är ett unikt tillfälle att han vill... Läs mer
Nu äntligen ska det bli av! Boka torsdag 23 januari, kl 18:30, Kulturhuset Kristallen i Nybro Nyfiken på livet under ytan med Johan Hammar och Oscar Nordahl Ljungbyåns Vattenråd i samverkan med Nybro Kommun och Kalmarmöten bjuder in till en öppen föreläsning om Livet under ytan. Prisbelönad naturfotograf Johan Hammar visar bilder och filmer från livet i Ljungbyån och andra sötvattenmiljöer. Oscar Nordahl, forskare på Linnéuniversitetet föreläser om fiskarnas hemliga liv. Maj 2019 utsågs Johan Hammar som Årets naturfotograf av Naturvårdsverket för att med sina bilder väcka nyfikenhet kring natur och miljöfrågor. Det är ett unikt tillfälle att han vill komma till Nybro och Kalmar och föreläsa om Ljungbyån där han tagit en del av sina filmer och bilder. Välkomna! Renate Foks, samordnare till Ljungbyåns Vattenråd
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 13 januari, 2020 den 16:17:
Riksföreningen SOF (BirdLife Sverige) har till alla sina regionalföreningar skickat ett brev inför årets riksstämma. Man ber även regionalföreningarna att meddela alla sina lokalklubbar. Här kommer det viktigaste ur brevet. Valprocessen är en mycket viktig del i föreningsdemokratin, och den ska därför skötas på ett så professionellt sätt som möjligt. Den som ställer upp som kandidat ska behandlas på ett schysst sätt, oavsett om personen sedan blir vald eller ej. Om man har invändningar mot något av de föreslagna om- eller nyvalen så ska dessa tas upp med valberedningen. Det har tyvärr kommit till vår kännedom att det i vissa... Läs mer
Riksföreningen SOF (BirdLife Sverige) har till alla sina regionalföreningar skickat ett brev inför årets riksstämma. Man ber även regionalföreningarna att meddela alla sina lokalklubbar. Här kommer det viktigaste ur brevet. Valprocessen är en mycket viktig del i föreningsdemokratin, och den ska därför skötas på ett så professionellt sätt som möjligt. Den som ställer upp som kandidat ska behandlas på ett schysst sätt, oavsett om personen sedan blir vald eller ej. Om man har invändningar mot något av de föreslagna om- eller nyvalen så ska dessa tas upp med valberedningen. Det har tyvärr kommit till vår kännedom att det i vissa fall bedrivs aktiva kampanjer mot vissa kandidater. Sådant är inte värdigt en ideell förening. Man är givetvis välkommen att lyfta fram det positiva hos olika kandidater och argumentera för varför en viss person borde väljas om eller väljas in, men om man har väsentliga negativa saker att säga om någon så gör man lämpligen det direkt till valberedningen, som är den grupp som ska hantera sådant. Svartmålning och smutskastning av andra medlemmar riskerar att skada inte bara den drabbade individen utan hela vår förening. Sådant hör inte hemma i en ideell förening, vilket även framgår av våra stadgar. Ett exempel är nuvarande styrelseledamoten Ulrik Lötberg (och detta skrivs givetvis med Ulriks medgivande) som på senare tid fått motta flera obehagliga och hotfulla telefonsamtal, där han bl.a. meddelats att om han inte omedelbart avsäger sig sin styrelseplats, från och med dagens datum (vilket han inte kommer att göra, vilket också är orsaken till att detta mejl skickas just idag), så kommer uppringaren att dra igång en smutskastningskampanj som kommer att få otäcka konsekvenser för Ulrik. Den typen av agerande, där en enskild medlem och regionalförenings-representant väljer att kringgå den demokratiska processen där det ska vara Riksstämman och ingen annan som väljer - eller avstår från att välja - enskilda ledamöter, utgör ett tydligt hot mot föreningsdemokratin och gör oss enbart bedrövade. Både nuvarande och framtida styrelsemedlemmar är som folk är mest, dvs sällan felfria, men det innebär inte att man ska behöva acceptera vilka oförskämdheter som helst. I sakfrågan, dvs Ulriks lämplighet eller ej som styrelsemedlem, vill Ulrik därför att vi berättar att han tror sig vara föremål för en anmälan från länsstyrelsen gällande misstanke om olaga jakt sommaren 2018. Misstanken handlar om att han skulle ha förstört ett antal gråtrutsägg i en skräntärnekoloni i ett län där tillstånd för sådan skyddsjakt i naturvårdssyfte saknades. Enligt Ulrik bottnar detta i ett missförstånd; han har själv angett sådana insatser, men i rapport till fel län, och han tillbakavisar med eftertryck påståendet om lagbrott. Han har över huvud taget inte kontaktats av några utredande myndigheter i ärendet. I den handfull län där Ulrik, i BirdLife Sveriges namn, haft tillstånd till denna typ av åtgärd inom ramen för ÅGP skräntärna, har han vid ett par tillfällen lämnat in sina rapporter till länsstyrelsen efter utsatt tid. Samtliga rapporter har alltså lämnats in, men då i några fall för sent i relation till deadline. I enlighet med beslut på Riksstämman 2019, då just denna fråga avhandlades, har sedan samtliga tillstånd begärts återkallade varför denna typ av försening inte kommer att upprepas. Ulrik betonar att enskilda personer från lokala/regionala fågelföreningar generellt har kontaktats varje år inom ramen för skräntärneprojektet (där Ulrik är projektledare), men att han i efterhand förstått att den informationen inte alltid nått fram till rätt instans (regionalföreningarna), vilket han nu är medveten om efter diskussionen vid förra riksstämman. Ulrik vill också poängtera att nej, han förespråkar idag definitivt inte skyddsjakt på havsörn (även om han, och flera andra medlemmar i föreningen, var inblandade i en öppen diskussion i frågan med Naturvårdsverket någon gång under år 2009, varefter frågan helt avskrevs). Slutligen vill Ulrik själv informera om en händelse för mer än tio år sedan, dvs långt innan han blev medlem av styrelsen, då han vid ett tillfälle privat lade till ett felaktigt fotografi till en rapport på ArtPortalen. För detta är han djupt ångerfull, och har också accepterat den påföljd han då fick. En sista hälsning kommer från valberedningen själva. Pga. av hälsoskäl så avgår Berth-Ove ur valberedningen till riksstämman. Vi efterlyser nu en ny kandidat, helst från norr om Dalälven. Förslag skickas till valberedningen. Mvh, Lotta Berg (ordförande) och Stina Rigbäck (föreningschef)
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 13 januari, 2020 den 16:06:
Strömstarederbyt 12 januari 2020. För Nybros del hittade Göran 2 ex i Sankt Sigfridsån. Putte såg också dessa samt en i Lindåsabäcken och en vid Kärringagölen. Johnny hade 2 i Vapenbäcksån vid utloppet ur Orranäsasjön och en i Ljungbyån vid Flerohopp. Derrick har rapporterat en andrahandsuppgift i Skedebäckshult. Totalt 8.
Strömstarederbyt 12 januari 2020. För Nybros del hittade Göran 2 ex i Sankt Sigfridsån. Putte såg också dessa samt en i Lindåsabäcken och en vid Kärringagölen. Johnny hade 2 i Vapenbäcksån vid utloppet ur Orranäsasjön och en i Ljungbyån vid Flerohopp. Derrick har rapporterat en andrahandsuppgift i Skedebäckshult. Totalt 8.
Torgny Berntsson Torgny Berntsson skrev den 13 januari, 2020 den 01:54:
Strömstarederbyt 200112 Emmaboda 9 deltagare. Resultat: 2 Linnefors, 1 Fur. Kraftiga vattenflöden i Lyckebyån med tillflöden och Hagbyån Boda. Summa: 3
Strömstarederbyt 200112 Emmaboda 9 deltagare. Resultat: 2 Linnefors, 1 Fur. Kraftiga vattenflöden i Lyckebyån med tillflöden och Hagbyån Boda. Summa: 3
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 6 januari, 2020 den 12:22:
11-12 januari är det sångsvansinventering i hela Europa. Om man ser några ansamlingar kan man rapportera in dem till Lunds Universitet. Rapportera Dina observationer till (gärna med epost): Leif Nilsson, Ekologihuset, 223 62 Lund 070-5255709 leif.nilsson@biol.lu.se Följande information önskas om de observerade sångsvanarna: 1. Lokalens namn 2. Lokalens läge, ange den så att den kan hittas på topografiska kartan, gärna med angivande av närmaste större ort, gärna med koordinater (lat/long). Om Du känner till lokalens nummer från sjöfågelräkningarna kan du också ange detta i Din rapport. 3. Antalet sångsvanar i flocken. 4. Fördelning av unga och gamla fåglar i flocken.... Läs mer
11-12 januari är det sångsvansinventering i hela Europa. Om man ser några ansamlingar kan man rapportera in dem till Lunds Universitet. Rapportera Dina observationer till (gärna med epost): Leif Nilsson, Ekologihuset, 223 62 Lund 070-5255709 leif.nilsson@biol.lu.se Följande information önskas om de observerade sångsvanarna: 1. Lokalens namn 2. Lokalens läge, ange den så att den kan hittas på topografiska kartan, gärna med angivande av närmaste större ort, gärna med koordinater (lat/long). Om Du känner till lokalens nummer från sjöfågelräkningarna kan du också ange detta i Din rapport. 3. Antalet sångsvanar i flocken. 4. Fördelning av unga och gamla fåglar i flocken. 5. Vilken typ av fält (eller vatten) svanflocken sågs på.
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 12 december, 2019 den 14:33:
Nu äntligen ska det bli av! Boka torsdag 23 januari, kl 18:30, Kulturhuset Kristallen i Nybro Nyfiken på livet under ytan med Johan Hammar och Oscar Nordahl Ljungbyåns Vattenråd i samverkan med Nybro Kommun och Kalmarmöten bjuder in till en öppen föreläsning om Livet under ytan. Prisbelönad naturfotograf Johan Hammar visar bilder och filmer från livet i Ljungbyån och andra sötvattenmiljöer. Oscar Nordahl, forskare på Linnéuniversitetet föreläser om fiskarnas hemliga liv. Maj 2019 utsågs Johan Hammar som Årets naturfotograf av Naturvårdsverket för att med sina bilder väcka nyfikenhet kring natur och miljöfrågor. Det är ett unikt tillfälle att han vill... Läs mer
Nu äntligen ska det bli av! Boka torsdag 23 januari, kl 18:30, Kulturhuset Kristallen i Nybro Nyfiken på livet under ytan med Johan Hammar och Oscar Nordahl Ljungbyåns Vattenråd i samverkan med Nybro Kommun och Kalmarmöten bjuder in till en öppen föreläsning om Livet under ytan. Prisbelönad naturfotograf Johan Hammar visar bilder och filmer från livet i Ljungbyån och andra sötvattenmiljöer. Oscar Nordahl, forskare på Linnéuniversitetet föreläser om fiskarnas hemliga liv. Maj 2019 utsågs Johan Hammar som Årets naturfotograf av Naturvårdsverket för att med sina bilder väcka nyfikenhet kring natur och miljöfrågor. Det är ett unikt tillfälle att han vill komma till Nybro och Kalmar och föreläsa om Ljungbyån där han tagit en del av sina filmer och bilder. Välkomna! Renate Foks, samordnare till Ljungbyåns Vattenråd
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 14 november, 2019 den 12:38:
Under ytan. Nybro kommun, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet i Kalmar och Ljungbyåns vattenråd bjuder in till en bildkväll med Naturfotografen Johan Hammar i Fagerslättsskolan 21 november vid 18:30. Oscar Nordahl föreläser om fiskarnas hemliga liv. Gratis! Sprid till så många som möjligt.
Under ytan. Nybro kommun, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet i Kalmar och Ljungbyåns vattenråd bjuder in till en bildkväll med Naturfotografen Johan Hammar i Fagerslättsskolan 21 november vid 18:30. Oscar Nordahl föreläser om fiskarnas hemliga liv. Gratis! Sprid till så många som möjligt.
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 7 november, 2019 den 17:38:
Nu (kl. 17.15 torsdagen 7/11) visade det sig att Per-Olof och Inga-Britt Wångmar hade 4 starar och 1 taltrast på Tallvägen 15 i lördags 2/11. Räknar man med dessa så hade vi 68 arter under helgen.
Nu (kl. 17.15 torsdagen 7/11) visade det sig att Per-Olof och Inga-Britt Wångmar hade 4 starar och 1 taltrast på Tallvägen 15 i lördags 2/11. Räknar man med dessa så hade vi 68 arter under helgen.
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 4 november, 2019 den 18:36:
Då var resultatet klart för vår del. Vi fick ihop 66 arter. Vi var 22 medlemmar som deltog. Resultaten från övriga klubbar är inte sammanställda än, men kommer att anslås här så fort de finns tillgängliga. OBS! Söker man på Artportalen för 2-3/11 och Nybro och Emmaboda kommuner så får man fram 69 taxa. Då ingår Gråkråka, ob bofink/bergfink och ob korsnäbb som inte ska räknas eftersom vi redan har kråka, bofink, bergfink och mindre korsnäbb.
Då var resultatet klart för vår del. Vi fick ihop 66 arter. Vi var 22 medlemmar som deltog. Resultaten från övriga klubbar är inte sammanställda än, men kommer att anslås här så fort de finns tillgängliga. OBS! Söker man på Artportalen för 2-3/11 och Nybro och Emmaboda kommuner så får man fram 69 taxa. Då ingår Gråkråka, ob bofink/bergfink och ob korsnäbb som inte ska räknas eftersom vi redan har kråka, bofink, bergfink och mindre korsnäbb.
Lars Lidberg Lars Lidberg skrev den 3 november, 2019 den 10:13:
Tillbringade morgon/fm i Smedjevik. Regn och dis innebar en väldigt tyst och lugn skog. Det blev lite skogsmesar i alla fall. Fick ihop 32 arter under dagen. Roligast var 5 tallbitar som jag såg in i från mitt hus i Idehult sent på eftermiddagen.
Tillbringade morgon/fm i Smedjevik. Regn och dis innebar en väldigt tyst och lugn skog. Det blev lite skogsmesar i alla fall. Fick ihop 32 arter under dagen. Roligast var 5 tallbitar som jag såg in i från mitt hus i Idehult sent på eftermiddagen.
Jan Bertilsson Jan Bertilsson skrev den 3 november, 2019 den 08:52:
Till alla flitiga Nybroskådare! Avsluta gärna med en runda längs er Kalmargräns och slättbygden. Chans att se stående gäss, vitfågel och ljungpipare på plöjda marker, stubbåkrar och liknande ställen.
Till alla flitiga Nybroskådare! Avsluta gärna med en runda längs er Kalmargräns och slättbygden. Chans att se stående gäss, vitfågel och ljungpipare på plöjda marker, stubbåkrar och liknande ställen.
Therese o Johnny Häggqvist med Edgar Therese o Johnny Häggqvist med Edgar skrev den 2 november, 2019 den 21:47:
Slet hela dagen fick ihop 23 arter! Hoppas att mångfalden av våra sammanslagna resultat berikar ?????❌
Slet hela dagen fick ihop 23 arter! Hoppas att mångfalden av våra sammanslagna resultat berikar ?????❌
Göran Cedertorn Göran Cedertorn skrev den 2 november, 2019 den 16:41:
Smålandstävlingen. Efter att har varit ute i 6 timmar blev det ganska glest resultat. 28 arter. Kul att jag hittade två tallbitar. Har letat i villakvarter, skog och jordbruksmark. Det är väldigt få som matar fåglar, hoppas det beror på att det fortfarande är ganska varmt. Så det har inte tänkt på det. Jag rapportera på artportalen. Ut och slit i morgon oxå.
Smålandstävlingen. Efter att har varit ute i 6 timmar blev det ganska glest resultat. 28 arter. Kul att jag hittade två tallbitar. Har letat i villakvarter, skog och jordbruksmark. Det är väldigt få som matar fåglar, hoppas det beror på att det fortfarande är ganska varmt. Så det har inte tänkt på det. Jag rapportera på artportalen. Ut och slit i morgon oxå.
Göran Cedertorn Göran Cedertorn skrev den 26 oktober, 2019 den 18:40:
bruntrast är också på g. Så kolla bland trastarna.
bruntrast är också på g. Så kolla bland trastarna.
Jan Bertilsson Jan Bertilsson skrev den 26 oktober, 2019 den 16:10:
Ut alla och spana i morgon för nu har de kommit till Nybro, tallbitarna alltså! Vädret skall bli bättre också.
Ut alla och spana i morgon för nu har de kommit till Nybro, tallbitarna alltså! Vädret skall bli bättre också.
Jan Bertilsson Jan Bertilsson skrev den 18 oktober, 2019 den 23:24:
Blir det nån Ottenbytur? Inte hört nåt. Min plan blir i stället Skäveryd i morgon.
Blir det nån Ottenbytur? Inte hört nåt. Min plan blir i stället Skäveryd i morgon.
Jan Bertilsson Jan Bertilsson skrev den 19 september, 2019 den 07:51:
Slåtter på Storemaden i Skäveryd i går! Nu gäller det att ha bra koll framöver. Rodney långsitter i dag och jag i morgon.
Slåtter på Storemaden i Skäveryd i går! Nu gäller det att ha bra koll framöver. Rodney långsitter i dag och jag i morgon.
Johnny Häggqvist Johnny Häggqvist skrev den 3 september, 2019 den 12:36:
På styrelsemötet igår beslutades om att det blir återbesök på Kullens fyr 2020 i vecka 41 fredagen 9:e-10-11 med reservation för ändringar. Omtyckt lokal som alla vill återbesöka. Så passa på att prioritera datumen högst upp på era agendor??? ????????❌
På styrelsemötet igår beslutades om att det blir återbesök på Kullens fyr 2020 i vecka 41 fredagen 9:e-10-11 med reservation för ändringar. Omtyckt lokal som alla vill återbesöka. Så passa på att prioritera datumen högst upp på era agendor??? ????????❌
Jan Bertilsson Jan Bertilsson skrev den 27 augusti, 2019 den 22:44:
"Förbifart Skäveryd" - vi fortsätter följa svalornas uppvisning. Har toppen redan passerat? Rodney är på plats efter 07, jag kommer 08:30 och kanske Torgny också. Kom gärna förbi när som, vi är kvar till 12-13.
"Förbifart Skäveryd" - vi fortsätter följa svalornas uppvisning. Har toppen redan passerat? Rodney är på plats efter 07, jag kommer 08:30 och kanske Torgny också. Kom gärna förbi när som, vi är kvar till 12-13.
Göran Cedertorn Göran Cedertorn skrev den 27 augusti, 2019 den 15:51:
Finns en bra artikel om havsfågel skådning i Vår fågelvärld som kom idag. + vår medlem Mikael Holst har en bild med på en gärdsmyg.
Finns en bra artikel om havsfågel skådning i Vår fågelvärld som kom idag. + vår medlem Mikael Holst har en bild med på en gärdsmyg.