Obsbok

Skriv ett nytt inlägg i obsboken

 
 
 
 
På grund av automatgenererade inlägg så tvingas vi för tillfället att godkänna alla inlägg innan de publiceras.
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 6 januari, 2020 den 12:22:
11-12 januari är det sångsvansinventering i hela Europa. Om man ser några ansamlingar kan man rapportera in dem till Lunds Universitet. Rapportera Dina observationer till (gärna med epost): Leif Nilsson, Ekologihuset, 223 62 Lund 070-5255709 leif.nilsson@biol.lu.se Följande information önskas om de observerade sångsvanarna: 1. Lokalens namn 2. Lokalens läge, ange den så att den kan hittas på topografiska kartan, gärna med angivande av närmaste större ort, gärna med koordinater (lat/long). Om Du känner till lokalens nummer från sjöfågelräkningarna kan du också ange detta i Din rapport. 3. Antalet sångsvanar i flocken. 4. Fördelning av unga och gamla fåglar i flocken.... Läs mer
11-12 januari är det sångsvansinventering i hela Europa. Om man ser några ansamlingar kan man rapportera in dem till Lunds Universitet. Rapportera Dina observationer till (gärna med epost): Leif Nilsson, Ekologihuset, 223 62 Lund 070-5255709 leif.nilsson@biol.lu.se Följande information önskas om de observerade sångsvanarna: 1. Lokalens namn 2. Lokalens läge, ange den så att den kan hittas på topografiska kartan, gärna med angivande av närmaste större ort, gärna med koordinater (lat/long). Om Du känner till lokalens nummer från sjöfågelräkningarna kan du också ange detta i Din rapport. 3. Antalet sångsvanar i flocken. 4. Fördelning av unga och gamla fåglar i flocken. 5. Vilken typ av fält (eller vatten) svanflocken sågs på.