Obsbok

Skriv ett nytt inlägg i obsboken

 
 
 
 
På grund av automatgenererade inlägg så tvingas vi för tillfället att godkänna alla inlägg innan de publiceras.
Ulf Edberg Ulf Edberg skrev den 13 januari, 2020 den 16:17:
Riksföreningen SOF (BirdLife Sverige) har till alla sina regionalföreningar skickat ett brev inför årets riksstämma. Man ber även regionalföreningarna att meddela alla sina lokalklubbar. Här kommer det viktigaste ur brevet. Valprocessen är en mycket viktig del i föreningsdemokratin, och den ska därför skötas på ett så professionellt sätt som möjligt. Den som ställer upp som kandidat ska behandlas på ett schysst sätt, oavsett om personen sedan blir vald eller ej. Om man har invändningar mot något av de föreslagna om- eller nyvalen så ska dessa tas upp med valberedningen. Det har tyvärr kommit till vår kännedom att det i vissa... Läs mer
Riksföreningen SOF (BirdLife Sverige) har till alla sina regionalföreningar skickat ett brev inför årets riksstämma. Man ber även regionalföreningarna att meddela alla sina lokalklubbar. Här kommer det viktigaste ur brevet. Valprocessen är en mycket viktig del i föreningsdemokratin, och den ska därför skötas på ett så professionellt sätt som möjligt. Den som ställer upp som kandidat ska behandlas på ett schysst sätt, oavsett om personen sedan blir vald eller ej. Om man har invändningar mot något av de föreslagna om- eller nyvalen så ska dessa tas upp med valberedningen. Det har tyvärr kommit till vår kännedom att det i vissa fall bedrivs aktiva kampanjer mot vissa kandidater. Sådant är inte värdigt en ideell förening. Man är givetvis välkommen att lyfta fram det positiva hos olika kandidater och argumentera för varför en viss person borde väljas om eller väljas in, men om man har väsentliga negativa saker att säga om någon så gör man lämpligen det direkt till valberedningen, som är den grupp som ska hantera sådant. Svartmålning och smutskastning av andra medlemmar riskerar att skada inte bara den drabbade individen utan hela vår förening. Sådant hör inte hemma i en ideell förening, vilket även framgår av våra stadgar. Ett exempel är nuvarande styrelseledamoten Ulrik Lötberg (och detta skrivs givetvis med Ulriks medgivande) som på senare tid fått motta flera obehagliga och hotfulla telefonsamtal, där han bl.a. meddelats att om han inte omedelbart avsäger sig sin styrelseplats, från och med dagens datum (vilket han inte kommer att göra, vilket också är orsaken till att detta mejl skickas just idag), så kommer uppringaren att dra igång en smutskastningskampanj som kommer att få otäcka konsekvenser för Ulrik. Den typen av agerande, där en enskild medlem och regionalförenings-representant väljer att kringgå den demokratiska processen där det ska vara Riksstämman och ingen annan som väljer - eller avstår från att välja - enskilda ledamöter, utgör ett tydligt hot mot föreningsdemokratin och gör oss enbart bedrövade. Både nuvarande och framtida styrelsemedlemmar är som folk är mest, dvs sällan felfria, men det innebär inte att man ska behöva acceptera vilka oförskämdheter som helst. I sakfrågan, dvs Ulriks lämplighet eller ej som styrelsemedlem, vill Ulrik därför att vi berättar att han tror sig vara föremål för en anmälan från länsstyrelsen gällande misstanke om olaga jakt sommaren 2018. Misstanken handlar om att han skulle ha förstört ett antal gråtrutsägg i en skräntärnekoloni i ett län där tillstånd för sådan skyddsjakt i naturvårdssyfte saknades. Enligt Ulrik bottnar detta i ett missförstånd; han har själv angett sådana insatser, men i rapport till fel län, och han tillbakavisar med eftertryck påståendet om lagbrott. Han har över huvud taget inte kontaktats av några utredande myndigheter i ärendet. I den handfull län där Ulrik, i BirdLife Sveriges namn, haft tillstånd till denna typ av åtgärd inom ramen för ÅGP skräntärna, har han vid ett par tillfällen lämnat in sina rapporter till länsstyrelsen efter utsatt tid. Samtliga rapporter har alltså lämnats in, men då i några fall för sent i relation till deadline. I enlighet med beslut på Riksstämman 2019, då just denna fråga avhandlades, har sedan samtliga tillstånd begärts återkallade varför denna typ av försening inte kommer att upprepas. Ulrik betonar att enskilda personer från lokala/regionala fågelföreningar generellt har kontaktats varje år inom ramen för skräntärneprojektet (där Ulrik är projektledare), men att han i efterhand förstått att den informationen inte alltid nått fram till rätt instans (regionalföreningarna), vilket han nu är medveten om efter diskussionen vid förra riksstämman. Ulrik vill också poängtera att nej, han förespråkar idag definitivt inte skyddsjakt på havsörn (även om han, och flera andra medlemmar i föreningen, var inblandade i en öppen diskussion i frågan med Naturvårdsverket någon gång under år 2009, varefter frågan helt avskrevs). Slutligen vill Ulrik själv informera om en händelse för mer än tio år sedan, dvs långt innan han blev medlem av styrelsen, då han vid ett tillfälle privat lade till ett felaktigt fotografi till en rapport på ArtPortalen. För detta är han djupt ångerfull, och har också accepterat den påföljd han då fick. En sista hälsning kommer från valberedningen själva. Pga. av hälsoskäl så avgår Berth-Ove ur valberedningen till riksstämman. Vi efterlyser nu en ny kandidat, helst från norr om Dalälven. Förslag skickas till valberedningen. Mvh, Lotta Berg (ordförande) och Stina Rigbäck (föreningschef)