Program

Här ligger Vårens program

Lör 7 mars Klubbtävling


Samling i Nybro 06.00 och i Emmaboda
06.30 för att dela upp oss i lag om 2-3
personer. Tävlingen pågår 07 – 11.
Åter i Nybro ca 12. Ledare är Ulf Edberg.
Ingen föranmälan.


Mån 16 mars Årsmöte


Se kallelsen på s. 8 i Fågelbladet 1-20.


Tors 2 april Ugglekväll i Emmaboda


Samling 19.30 vid Runes mack i Långasjö.
Slut före midnatt. Ledare är Torgny
Berntsson. Ingen föranmälan.


Mån 6 april Ugglekväll i Nybro


Samling vid 19.30. Åter före midnatt.
Ledare är Ulf Edberg. Ingen föranmälan.


Lör 18 april Kulla och Stensjön


Först går vi runt byn och det brukar ge en
lång artlista, sen åker vi till sjön och då blir
listan ännu längre. Vi avslutar inne hos
Tove och Sverker. Ledare är Sverker
Petersson. Samling i Emmaboda 05.30 och
i Nybro 06.00 för att vara i Kulla ca 06.20.
Ingen föranmälan.


Ons 22 april Jubileumsvandring


Fågelklubbens födelsedag. Idag blir
klubben 35 år. Precis som vart femte år
tidigare går vi en bit på varsin sida om
kommungränsen och räknar fågelarter.
Sedan skådar vi tillsammans på gränsen.
Samling i Emmaboda 18.00 för färd till
Lidahult. I Nybro är det samling vid 17.45
för färd till Korpahultsvägen. Vid 18.15
börjar vi vandra från båda hållen för att
mötas vid utloppet ur Virkesjön. Ledare är
Torgny Berntsson och Ulf Edberg. Ingen
föranmälan.


Ons 29 april Våtmarksrundan


Nu är det 35:e året i rad som Torgny leder
oss ut i Långasjös våtmarker. Vi hoppas
som vanligt på dvärgbeckasin. Samling i
Nybro 17.45 och vid Långasjö kyrka
18.30. Slut ca 22. Ingen föranmälan.


Fre 1 maj Utlängan


Ta med mat för hela dagen. Samling i
Nybro 09.00 och vid Vissefjärda kyrka
09.40 för att vara i Yttre Park innan båten
går vid 11.00. Vid 15.35 går båten tillbaka
och vi är i Yttre Park 16.15 och hemma
runt 18.00. Med reservation för ändring i
tidtabellen. En rundtursbiljett kostar 50 kr.
Ledare är Ulf Edberg (0481-159 23).
Föranmälan senast 29/4.


Sön 10 maj Fågelskådningens dag


För 18:e året i rad går vi runt Linnéasjön
och maden. Samling på simhallens
parkering vid 09.00. Slut ca 11.00. Ledare
är Ulf Edberg. Ingen föranmälan.


Tors 21 maj Ödevata


Som vanligt har vi ett stånd på fiskemässan
på Första metaredagen.


Lör 23 maj Ryningen


En klassiker när våren är som bäst.
Samling i Emmaboda 05.30 och i Nybro
06.00. Åter på e.m. Ledare är Ulf Edberg
(0481-159 23). Föranmälan senast 21/5.

 

I samarbete med Studiefrämjandetstudie