Program

Här ligger Vårens program

Lör 7 mars Klubbtävling

Samling i Nybro 06.00 och i Emmaboda
06.30 för att dela upp oss i lag om 2-3
personer. Tävlingen pågår 07 – 11.
Åter i Nybro ca 12. Ledare är Ulf Edberg.
Ingen föranmälan.

Månd 22 mars Ugglekväll i Emmaboda

Samling 18.30 vid Runes mack i Långasjö.
Slut före midnatt. Ledare är Torgny Berntsson. Ingen föranmälan.

Tors 25 mars Ugglekväll i Nybro

Samling vid 18.30. Åter före midnatt.
Ledare är Ulf Edberg. Ingen föranmälan.

Tors 8 april Ugglekväll i Nybro

Samling vid 19.30. Åter före midnatt.
Ledare är Ulf Edberg. Ingen föranmälan..

Månd 12 april Ugglekväll i Emmaboda

Samling 19.30 vid Runes mack i Långasjö.
Slut före midnatt. Ledare är Torgny Berntsson. Ingen föranmälan.

Lör 17 april Kulla och Stensjön

Först går vi runt byn och det brukar ge en
lång artlista, sen åker vi till sjön och då blir
listan ännu längre. Vi avslutar inne hos
Tove och Sverker. Ledare är Sverker
Petersson. Samling i Emmaboda 05.30 och
i Nybro 06.00 för att vara i Kulla ca 06.20.
Ingen föranmälan.

 

Ons 29 april Våtmarksrundan

Nu är det 36:e året i rad som Torgny leder
oss ut i Långasjös våtmarker. Vi hoppas
som vanligt på dvärgbeckasin. Samling i
Nybro 17.45 och vid Långasjö kyrka
18.30. Slut ca 22. Ingen föranmälan.

 

Sön 9 maj Fågelskådningens dag

För 19:e året i rad går vi runt Linnéasjön
och maden. Samling på simhallens
parkering vid 09.00. Slut ca 11.00. Ledare
är Ulf Edberg. Ingen föranmälan.

Lör 22 maj Törn

En tur runt Emmabodas största sjö när våren är som bäst.
Samling vid Vissefjärda kyrka 05.30. Åter kring lunch.
Ledare är Torgny Berntsson. Ingen föranmälan.

 

 

I samarbete med Studiefrämjandetstudie